1000+ VALTAKUNNALLINEN MONIMUOTOKOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKSI

AJANKOHTAISTA

Koulutuksen suunnittelu on käynnissä. Haku koulutukseen on 17.3.–31.3.2021. Toteutuksen yksityiskohdat selviävät suunnittelun edetessä. Tältä sivulta löydät ajankohtaisimmat tiedot koulutushankkeesta, opiskelijaksi hakeutumisesta, valtakunnallisesta yhteistyöstä ja koulutuksen monimuotoisuudesta.

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik förverkligas också på svenska. Planeringen av utbildningen är pågång. Ansökan till utbildningen är 17.3 – 31.3.2021. Se mera från Åbo Akademis hemsida om aktuell information kring utbildningsprojektet, hur du ansöker om att bli studerande, det nationella samarbete samt flerformsutbildnings form.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Tämä monimuotokoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu osin varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Toteutuksessa ja suunnittelussa hyödynnetään kaikkien Suomessa varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavien yliopistojen yhteistyötä: Koulutusta järjestävät Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Katso tämän monimuotokoulutuksen lähiopetuspaikkakunnat Yhteystiedot ja linkit -välilehdeltä.

Koulutushanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen sekä suunnitteluvaiheeseen että syksyllä 2021 käynnistyvään toteutukseen. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen aloituspaikkoja on lisätty tuhannella, mutta vielä tarvitaan lisäksi myös monimuotokoulutusta. Tähän lisätarpeeseen viittaa hankkeen nimi 1000+.

OPISKELIJAKSI

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Valintaperusteisiin voi tutustua osoitteessa Opintopolku.fi. Hakijalla tulee olla vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista työkokemusta varhaiskasvatuksesta; lastenhoitajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Tähän koulutukseen hakeutuvilla tulee myös olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna a) kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin, b) muu toisen asteen tutkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta tai c) korkeakoulututkinto. Katso tarkemmin osoitteesta www.opintopolku.fi. Eri yliopistojen 1000+ -hakukohteet löytyvät esimerkiksi kirjoittamalla Opintopolun hakukenttään ”1000+”.

MITÄ KOULUTUKSEN MONIMUOTOISUUS TARKOITTAA?

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Opiskelu on mahdollista pääosin tai osittain varhaiskasvatustyön ohessa (katso tarkemmin Kysymyksiä ja vastauksia -välilehdeltä).

Työelämälähtöiset tehtävät voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opintoihin liittyviä tehtäviä suoritetaan omassa työssä päiväkodissa tai työssäoppimisjaksolla lapsiryhmän kanssa, kuten kuvataideprojektin toteuttaminen tai oman toiminnan analysointi varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä.

Opiskelijan arkeen tulee jäädä myös aikaa muun muassa etä- ja lähiopetukseen osallistumiselle, ryhmätyöskentelylle, lukemiselle ja kirjoittamiselle. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Yksi opintopiste puolestaan vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Lähiopetusta yliopistojen määrittelemillä paikkakunnilla on keskimäärin kerran kuukaudessa, 2 tai 3 päivän jaksoina. Kaikkien opiskelijoiden tulee osallistua lähiopetukseen, eikä sitä voi korvata muilla opiskelumuodoilla. Eri yliopistojen ja lähiopetuspaikkakuntien tarkemmat toteutuksen suunnitelmat ja lähiopetuksen määrät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

MITÄ ON VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ?

Seitsemän varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavan yliopiston yhteistyö tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja jaamme hyviä kokemuksia ja käytänteitä, sekä toteutamme yhdessä myös osan opinnoista. Kukin yliopisto noudattaa kuitenkin omaa opetussuunnitelmaansa oman opiskelijaryhmänsä kanssa.

Kunkin yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmien sisältöihin ja kuvauksiin voit tutustua yhteistyötahojen linkeistä Yhteystiedot ja linkit -välilehdeltä.

LISÄTIETOA OPISKELIJAVALINNASTA

Kun valintaperusteet on vahvistettu yliopistoissa, tiedot päivitetään myös tälle sivulle loka-marraskuussa 2020.

Eri yliopistoilla on erilaiset säädökset yliopistollisten opintokokonaisuuksien vanhenemisesta. Niihin kannattaa tutustua etukäteen.

Jos sinulla ei ole vielä vaadittavia perusopintoja (25 op) suoritettuna, voit tutustua avoimien yliopistojen opintotarjontaan. Opinnot tulee olla suoritettuna siten, että todistus on mahdollista toimittaa 3.5.2021 mennessä.

Sekä haussa että opiskelussa sinulle on myös hyötyä, jos olet suorittanut etukäteen muitakin yliopisto-opintoja