1000+ VALTAKUNNALLINEN MONIMUOTOKOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKSI

AJANKOHTAISTA

2.11.2021

Syksyn 2021 koulutukset ovat alkaneet eri yliopistoissa. Tulevista vastaavista hakohteista ja toteutuksista informoidaan yliopistoittain. Yliopistojen yhteystiedot löydät yhteystiedot välilehdeltä. Vastaavasta valtakunnallisesta toteutuksesta ei ole tietoa. Valintaperusteet kevään 2022 koulutusten hakukohteille julkaistaan opintopolussa syksyn 2021 aikana.

Tällä verkkosivulla ja eri välilehdillä olevat tiedot ovat kevään 2021 haun, suunnittelun ja koulutusten tietoja, eivät siis voimassa kevään 2022 hakujen tai koulutusten osalta!

24.6.2021

Kevään 2021 opiskelijavalinnat ovat ohitse 1000+:n hakukohteiden osalta. Kiitos kaikille kiinnostuneille ja hakeneille! Valintaprosessi tuotti paljon hyödyllistä tietoa vastaavan koulutuksen tarpeellisuudesta ja kiinnostuksesta.   

Lopulliset valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 9.7.2021 Oma Opintopolku -palvelussa. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.  

  • Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, sinun pitää ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten menetät paikan. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä korkeakouluun, mistä haluat ottaa opiskelupaikan vastaan. Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy ilmoittautua korkeakouluun määräaikaan mennessä. Jos et ilmoittaudu määräaikana, menetät opiskeluoikeuden.  
  • Mikäli jäit valinnassa varasijalle: Huomaa, että jos kaikki valitut hakijat ottavat paikan vastaan, varasijoilta ei välttämättä hyväksytä ketään. Suosituissa koulutuksissa varasijalta hyväksyminen sulkeutuu jo muutamassa päivässä siitä, kun kaikki valinnat on julkaistu. Seuraa oman varasijatilanteesi kehittymistä Oma Opintopolku -palvelussa. Viimeinen päivämäärä varasijalta hyväksymiseen on 2.8.2021. Lisätietoa varasijoista opintopolusta  
  • Jos jäit nyt ilman opiskelupaikkaa, ei huolta! Kaikki avoimet yliopistot tarjoavat korkeakouluopintoja. Voit opiskella esimerkiksi kasvatustieteen, kasvatustiede/erityisesti varhaiskasvatus opintoja tai muita perusopintoja lisää avoimien yliopistojen tarjonnasta. Näistä opinnoista on hyötyä myös normaalien hakukohteiden valinnoissa ja opintojen nopeuttamisessa. Lisätietoa opinnoista avoimista yliopistoista ja yliopistojen hakijapalveluista.  

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät tulosten julkistamisen jälkeen valintakoeyhteistyön sivuilta https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto/hakeminen/oikaisuvaatimuksen-laatiminen  

Våren 2021:s antagningsprocess inom 1000+ projektet är nu genomförd. Stort tack till er alla som har visat intresse och till alla som har sökt! Urvalsprocessen gav mycket användbar information om att det finns ett stort behov och ett stort intresse för en dylik utbildning.
Namnen på de som har antagits till 1000+ utbildningen offentliggörs senast den 9.7.2021 i Min Studieinfo tjänsten https://studieinfo.fi/wp/min-studieinfo-tjansten/. Studieplatsen som erbjuds baseras på den prioritet du angivit i ansökningsformuläret. Du kan endast väljas till den högsta preferens som din framgång i ansökningsprocessen räcker till.

  • Om du erhåller en studieplats bör du acceptera studieplatsen inom den angivna tidsfristen, annars förlorar du platsen. Ta emot din studieplats på Min Studieinfo tjänsten. Mottagande av studieplats är bindande, och du kan inte senare annullera eller ändra. Ett bindande mottagande av studieplats återkallar alla dina övriga sökalternativ. När du accepterar en studieplats är du inte längre en förstagångs sökande. När du väl har godkänt studieplatsen i Min Studieinfo tjänsten får du ett bekräftelsemeddelande i din e-post. Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt, vänligen kontakta det universitet vid vilket du önskar ta emot din erhållna studieplats. Förutom att du erhåller en studieplats måste du registrera dig på universitetet inom tidsfristen. Om du inte registrerar dig inom tidsfristen förlorar du din studierätt.
  • Om du erhållit en reservplats: Ifall samtliga sökande som antagits mottar sin studieplats kommer ingen av de som är på reservplats att antas. I populära utbildningar stängs möjligheten att ta emot en reservplats inom några dagar efter att de antagna har publicerats. Följ utvecklingen av din egen situation i Min Studieinfo-tjänsten. Sista datum för godkännande av reservplatser är 2.8.2021. Mer information om reservplatser på https://studieinfo.fi/wp/sv/
  • Ifall du blev utan studieplats behöver du inte oroa dig utan kan ändå inleda studier eftersom alla Öppna Universitet erbjuder högskolestudier. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de Öppna Universiteten. Dessa studier är användbara vid kommande antagningar och påskyndar kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de Öppna Universitetens webbsidor. Mer information ges från de Öppna Universiteten.
    Ifall du efter att antagningsresultaten har publicerats önskar göra en korrigeringsbegäran görs det på urvalsprovens samarbetswebbsida https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto/hakeminen/oikaisuvaatymo-laatiminen

4.6.2021

Valinnan ensimmäinen vaihe on päättymässä. Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan aloituspaikkoihin nähden vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita.

Soveltuvuuskoe järjestetään 16.–18.6.2021.

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä. Saat tällöin viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajastasi. Soveltuvuuskoe järjestetään etäkokeena Zoom-järjestelmässä. Löydät apua Zoomin käyttöön VAKAVAn sivuilta.

Soveltuvuuskokeeseen ei ilmoittauduta. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta 1000+ hakukohteiden valintaperusteissa Opintopolku.fi- sivustolla

Soveltuvuuskokeen ajankohtaa ei voi vaihtaa. Sinulla on oltava kokeessa mukana virallinen henkilöllisyystodistus.

Lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 9.7.2021 Oma Opintopolku -palvelussa.

_________________________________________________________________________

Koulutuksen suunnittelu on käynnissä. Haku koulutukseen on 17.3.–31.3.2021. Toteutuksen yksityiskohdat selviävät suunnittelun edetessä. Tältä sivulta löydät ajankohtaisimmat tiedot koulutushankkeesta, opiskelijaksi hakeutumisesta, valtakunnallisesta yhteistyöstä ja koulutuksen monimuotoisuudesta.

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik förverkligas också på svenska, vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Planeringen av utbildningen är pågång. Ansökan till utbildningen är 17.3 – 31.3.2021. Se mera från Åbo Akademis hemsida om aktuell information kring utbildningsprojektet, hur du ansöker om att bli studerande, det nationella samarbete samt flerformsutbildnings form.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Tämä monimuotokoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu osin varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Toteutuksessa ja suunnittelussa hyödynnetään kaikkien Suomessa varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavien yliopistojen yhteistyötä: Koulutusta järjestävät Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Katso tämän monimuotokoulutuksen lähiopetuspaikkakunnat Yhteystiedot ja linkit -välilehdeltä.

Huomaathan, että varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutusta järjestetään useassa yliopistossa. Koulutus on mahdollista suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi päästä koulutukseen, kannattaa hakea useaan yliopistoon. Jos haet useaan yliopistoon, valitse hakukohteiden järjestys huolella, sillä järjestys on sitova eikä sitä voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.

Koulutushanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen sekä suunnitteluvaiheeseen että syksyllä 2021 käynnistyvään toteutukseen. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen aloituspaikkoja on lisätty tuhannella, mutta vielä tarvitaan lisäksi myös monimuotokoulutusta. Tähän lisätarpeeseen viittaa hankkeen nimi 1000+.

OPISKELIJAKSI

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Valintaperusteisiin voi tutustua osoitteessa Opintopolku.fi. Hakijalla tulee olla vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista työkokemusta varhaiskasvatuksesta; lastenhoitajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Tähän koulutukseen hakeutuvilla tulee myös olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna a) kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin, b) muu toisen asteen tutkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta tai c) korkeakoulututkinto. Katso tarkemmin osoitteesta www.opintopolku.fi. Eri yliopistojen 1000+ -hakukohteet löytyvät esimerkiksi kirjoittamalla Opintopolun hakukenttään ”1000+”.

MITÄ KOULUTUKSEN MONIMUOTOISUUS TARKOITTAA?

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Opiskelu on mahdollista pääosin tai osittain varhaiskasvatustyön ohessa (katso tarkemmin Kysymyksiä ja vastauksia -välilehdeltä).

Työelämälähtöiset tehtävät voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opintoihin liittyviä tehtäviä suoritetaan omassa työssä päiväkodissa tai työssäoppimisjaksolla lapsiryhmän kanssa, kuten kuvataideprojektin toteuttaminen tai oman toiminnan analysointi varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä.

Opiskelijan arkeen tulee jäädä myös aikaa muun muassa etä- ja lähiopetukseen osallistumiselle, ryhmätyöskentelylle, lukemiselle ja kirjoittamiselle. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Yksi opintopiste puolestaan vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Monimuotokoulutuksen opetus järjestetään pääosin etänä. Sitoudut kuitenkin osallistumaan yliopistosi järjestämään lähiopetukseen, jota järjestetään keskimäärin 1 – 3 päivänä kerran kuukaudessa. Kaikkien opiskelijoiden tulee osallistua lähiopetukseen, eikä sitä voi korvata muilla opiskelumuodoilla. Samoin kaikkien tulee osallistua pakollisiin harjoitteluihin, jotka saattavat olla paikkakuntasidonnaisia. Jos harkitset hakevasi muualle kuin lähipaikkakuntasi yliopistoon, tarkista etäopiskelukäytännöt suoraan kyseisestä yliopistosta.

MITÄ ON VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ?

Seitsemän varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavan yliopiston yhteistyö tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja jaamme hyviä kokemuksia ja käytänteitä, sekä toteutamme yhdessä myös osan opinnoista. Kukin yliopisto noudattaa kuitenkin omaa opetussuunnitelmaansa oman opiskelijaryhmänsä kanssa.

Kunkin yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmien sisältöihin ja kuvauksiin voit tutustua yhteistyötahojen linkeistä Yhteystiedot ja linkit -välilehdeltä.

LISÄTIETOA OPISKELIJAVALINNASTA

Tarkat tiedot opiskelijavalinnasta ja valintaperusteista löydät kunkin yliopiston osalta opintopolusta. Valintaperusteissa ohjeistetaan ja kerrotaan valintojen toetuksesta ja ohjeistetaan liitteiden toimittamisesta.

Eri yliopistoilla on erilaiset säädökset yliopistollisten opintokokonaisuuksien vanhenemisesta. Niihin kannattaa tutustua etukäteen.

Jos sinulla ei ole vielä vaadittavia perusopintoja (25 op) suoritettuna, opinnot tulee olla suoritettuna siten, että todistus on mahdollista toimittaa kaikkien 1000+ hakukohteiden osalta 3.5.2021 mennessä osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi .

Sekä haussa että opiskelussa sinulle on myös hyötyä, jos olet suorittanut etukäteen muitakin yliopisto-opintoja