OPISKELIJAVALINNAN EHDOLLISUUS KEVÄT 2021

Ehdollinen opiskelijavalinta 1000+-hakukohteisiin keväällä 2021

Alle on koottu tietoa ehdollisesta opiskelijavalinnasta yliopistoittain ja hakukohdeyliopistojen käytänteistä.

Jos sinut hyväksytään johonkin 1000+-hakukohteeseen ehdollisesti, näet sinua koskevan ehdon syyn Opintopolusta valintatulosten julkaisun jälkeen. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut kopiot vaadituista liitteistä määräaikaan mennessä siihen yliopistoon, johon sinut on hyväksytty, tai menetät sinulle myönnetyn opiskelupaikan.

Ehtosi voi koskea hakuperustetutkinnon tai lastenhoitajan kelpoisuuden osoittavaa todistusta, vaaditut perusopinnot osoittavaa todistusta, vaaditun kielitaidon osoittavaa todistusta, ylimääräisistä opinnoista pisteet tuottavaa todistusta tai työtodistusta.

Selvitettyäsi ehdollisuutesi syyn Opintopolusta katso tästä kyseisen yliopiston määräaika ja ohjeet ehdon todentamiseen. Jos sinulla on kysyttävää hakukohdeyliopistosi ehtokäytännöistä, olethan yhteydessä kyseisen yliopiston hakijapalveluihin.

  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Helsingin yliopiston suomenkieliseen 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Ohjeet Helsingin yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Helsingin yliopiston sivuilta. Jos hakuperustetutkintosi tai hakuperusteopintosi on suoritettu ulkomailla, noudata maakohtaisia erityisvaatimuksia ehtoa todentaessasi.
  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Jyväskylän yliopiston 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Jyväskylän yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Ohjeet Jyväskylän yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Jyväskylän yliopiston sivuilta.
  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Oulun yliopiston Kajaanin 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Oulun yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Ohjeet Oulun yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Oulun yliopiston sivuilta.
  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Oulun yliopiston Rovaniemen 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Oulun yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Ohjeet Oulun yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Oulun yliopiston sivuilta.
  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Tampereen yliopiston 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 23.8.2021 klo 15.00 mennessä. Ohjeet Tampereen yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Tampereen yliopiston sivuilta.
  • Jos sinut valitaan ehdollisesti Turun yliopiston 1000+-hakukohteeseen, sinun täytyy toimittaa Opintopolun ehdossa vaadittavat liitteet Turun yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 mennessä. Ohjeet Turun yliopistoon hyväksytyille hakijoille löydät Turun yliopiston sivuilta.

Villkorlig antagning av studerande till 1000+-ansökningsmål våren 2021

Nedan finns information om den villkorliga antagningen enligt universitet och de olika universitetens antagningspraxis.

Om du blir villkorligt antagen till ett 1000+-ansökningsmål, kan du se orsaken till den villkorliga antagningen i Studieinfo efter publiceringen av antagningsresultaten. Villkorlig antagning betyder att du måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av bilagorna i ansökan inom den utsatta tiden till det universitet där du har blivit antagen. Om du inte gör det förlorar du den villkorligt beviljade studierätten.

Villkoret kan gälla den examen som ligger till grund för ansökan eller intyget som visar att du har behörighet som barnskötare, studieintyget över de grundstudier som krävs, intyget över de språkkunskaper som krävs, intyget över andra universitetsstudier som ger poäng eller arbetsintyg.

Kontrollera först orsaken till den villkorliga antagningen i Studieinfo och se sedan anvisningarna på denna sida gällande tidsfrister och hur du visar din behörighet vid det universitet där du har blivit antagen. Om du har frågor gällande den villkorliga antagningen, vänligen kontakta ansökningsservicen vid det universitet där du har blivit antagen.

  • Om du blir villkorligt antagen till Helsingfors universitets svenskspråkiga 1000+-ansökningsmål, måste du lämna in bilagorna som anges i antagningsgrunderna i Studieinfo till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 16.7.2021 kl. 15.00. Anvisningar för sökande som antagits till Helsingfors universitet finns på webbplatsen Helsinki.fi. Om du har avlagt den examen eller genomfört de studier som ligger till grund för din ansökan utomlands, ska du följa specialkraven enligt land när du lämnar in dina bilagor.
  • Om du blir villkorligt antagen till Åbo Akademis 1000+-ansökningsmål, måste du lämna in bilagorna som anges i antagningsgrunderna i Studieinfo till Åbo Akademis ansökningsservice senast 30.7.2021. Anvisningar för sökande som antagits till Åbo Akademi finns på webbplatsen Åbo.fi.