PISTERAJAT /Poänggränser


PISTERAJAT 2021

Nedan på svenska.

Ensimmäisen vaiheen pisterajat

Tällä sivulla näet ensimmäisen vaiheen pisterajat eli soveltuvuuskokeeseen kutsutuksi tulemisen rajat hakukohteittain.

Helsingin yliopisto (suomenkielinen)

10 pistettä; 2 pistettä perusopintojen arvosanasta

Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen)

Ei pisterajaa

Itä-Suomen yliopisto

5 pistettä; 2 pistettä perusopintojen arvosanasta

Jyväskylän yliopisto

10 pistettä; 2 pistettä perusopintojen arvosanasta

Oulun yliopisto, Kajaanin hakukohde

8,3 pistettä

Oulun yliopisto, Rovaniemen hakukohde

7,3 pistettä

Tampereen yliopisto

10 pistettä; 1 piste perusopintojen arvosanasta

Turun yliopisto

10 pistettä; 1 piste perusopintojen arvosanasta

Åbo Akademi

Ei pisterajaa

Första skedets poänggränsser

På den här sidan ser du första skedets poänggränser, dvs. gränserna per sökmål för att få kallelse till lämplighetsprovet.

Helsingfors universitet (finskspråkig)

10 poäng; 2 poäng för vitsorden i grundstudierna

Helsingfors universitet (svenskspråkig)

Ingen poängräns

Östra finlands universitet

5 poäng; 2 poäng för vitsorden i grundstudierna

Jyväskylä universitet

10 poäng; 2 poäng för vitsorden i grundstudierna

Uleåborgs universitet, Kajanas ansökningsmål

8,3 poäng

Uleåborgs universitet, Rovaniemis ansökningsmål

7,3 poäng

Tammerfors universitet

10 poäng; 1 poäng för vitsorden i grundstudierna

Åbo universitet

10 poäng; 1 poäng för vitsorden i grundstudierna

Åbo Akademi

Ingen poängräns